fbpx

Преди решаващата среща през октомври 2014г. в Москва на страните членки на Световната Здравна Организация (СЗО) във връзка с Рамковата конвенция за контрол на тютюна, две групи от учени и експерти по общественото здраве започнаха глобална битка, свързана с електронните цигари.

Още миналата пролет стана ясно, че СЗО ще заеме безкомпромисно становище против електронните цигари на предстоящата среща в Москва. Това накара 53 изследователи от 18 страни, сред които Англия, САЩ и Австралия,  да изпратят спешна жалба до д-р Маргарет Чан – генерален директор на СЗО  – да се определи дали крие риск пушенето на течен никотин в е-цигарите и колко голям е той, както и да го сравнят с вредата от тютюневите изделия. Много учени смятат, че няма доказателства за рискове при употребата на електронните цигари и, че те могат да станат алтернатива на тютюнопушенето и да съдействат за намаляване вредата от него. Всички, подписали жалбата, обаче, се надяват СЗО да въведе научно обоснована, ефективна и етична политика към тютюна, целяща да намали вредите от него. Отговорът на д-р Чан е консултиран с американския изследовател д-р Стантън Гланц и е съгласуван със 129 експерти от повече от 24 страни. Всички те твърдят, обаче, че електронните цигари са един троянски кон, подпомогнат от индустрията, която цели само увеличаване на печалбите. В жалбата на поддръжниците са посочени данни за пазара, вредните емисии и последиците за здравето, но има дискусия дали има доказателства за техните твърдения. Д-р Чан предупреждава, че никъде не е цитирано „единно научно изследване“. И така взаимните обвинения започват.

Как може тези две групи от учени и специалисти, стремящи се да намалят заболеваемостта и смъртността в следствие на употребата на тютюневи изделия, да стигнат до такива различни заключения? Може да минат години преди тези разногласия да бъдат изгладени, но дали междувременно електронните цигари няма да отворят вратата на младежта към никотиновата зависимост? Дали едновременната употреба на е-цигари и тютюневи изделия няма да създаде предпоставка за още по-висок риск от заболеваемост и смъртност? Дали евентуална промяна в технологията ще позволи те да се превърнат в ефективен метод за отказване от тютюнопушенето? На всички тези въпроси тепърва ще търсим отговори.

Поддръжниците на е-цигарите не бяха изненадани, но бяха разочаровани, след решението на СЗО да призове страните-членки да въведат много строги ограничителни мерки, сред които забрана за използването на е-цигари на закрити места, забрана за продажбата им на малолетни и забрана за рекламирането им. Съществува и идея е-цигарите да се разграничат от тютюневите, като бъдат категоризирани в отдел Тютюневи Изделия с Изменени Рискове (ТИИР).  Ясно е също така, че този продукт НЕ е безопасна алтернатива на тютюневите цигари. Има предложение електронните цигари също да имат предупредителни надписи за риск от заболявания на венците, загуба на зъби или рак в областта на устната кухина.

В бъдеще СЗО ще взема решения на основата на научни доказателства, вземайки под внимание неоспоримите факти за вредата от тютюневите цигари и внимателно претегляйки рисковете и ползите за човешкото общество. Въпреки различията в становищата за употребата на електронни цигари, всички са единодушни, че трябва да се намали процента на тези, които използват тютюневи изделия.

В глобалната борба срещу тютюнопушенето най-ценен от специалистите е IQS методът, единственият с индивидуален подход към пациента, липса на абстиненция и висока ефективност.

keyboard_arrow_up