fbpx

Световната здравна организация (СЗО) отправи призив за вземане на спешни мерки в посока постепенното премахване на продажбата на тютюневи изделия до 2040 г. Основната цел е да се намали процентът на пушачите до само 5% от световното население, което според експертите би предотвратило смъртта на един милиард хора по света до края на века.

Дойде време, в което светът не може вече да приема щетите, които нанася тютюнопушенето върху обществото и е готов да заработи към една обща цел – спиране продажбата (законна и незаконна) на тютюневи изделия. Тази амбициозна цел е социално желана и технически изпълнима, като може да се превърне и в една политическа практика. Три са основните начини, чрез които това да се осъществи. Първо, трябва стриктно да се спазват разпоредбите на СЗО и Рамковата Конвенция за Контрол на Тютюна (РККТ). Вторият аспект е ускореното приемане на РККТ от всички страни по света. И третият начин е задействане на така наречения план „турбо“, който да допълни действията на РККТ и да действа с подкрепата на ООН, освен това трябва да се увеличат инвестициите в тютюневия контрол и да се осигури пълна ангажираност на всички сектори. Само пристъпването към план „турбо“ ще направи реална тази амбициозна цел. Когато цигарите са далеч от очите, далеч от ума на хората и вече не е модерно да пушиш.

Във връзка с този план се появиха доста мрачни прогнози, че намаляването на нуждите от тютюн и спадът в производството биха довели до безработица и дестабилизация на икономиката на страните със средни и ниски доходи. СЗО е разгледала различни варианти и заключи, че апокалиптичните сценарии на хиляди земеделски производители, които ще загубят работата си не е достоверна. Има разработени 14 различни подхода, които да бъдат предложени на земеделските производители и независимите земеделски стопани. РККТ насърчава алтернативните начини за препитание. В Китай министерството на земеделието съобщи, че заместването на тютюневите култури с хранителни култури в 458 ферми е довело до увеличаване на годишния доход на фермите между 21% и 110% за акър земя само след 3 години. В подкрепа на този план агрономи твърдят, че отглеждането на тютюн е вредно за природата защото допринася за обезлесяването, изисква интензивно напояване, при отглеждането му се използват високи нива на пестициди и ускорява ерозията на почвата.

В крайна сметка за да може да бъде изпълнена тази амбициозна цел трябва Рамковата конвенция за контрол на тютюна да има по-широка глобална подкрепа и се изисква декларация на ООН, че продажбата на тютюневи изделия се прекратява. Такава среща на ООН ще бъде свикана в най-скоро време, благодарение на нарастващия обществен и световен интерес.

Този план за свят без тютюнопушене до 2040 г. отразява сериозността на проблема с цигарите и трябва да ни накара да се замислим в по-дългосрочен план за своето бъдеще. Ако сте пушач ще става все по трудно да практикувате своя вреден навик и именно тук е мястото на IQS метода за отказване от тютюнопушенето. Методът е създаден благодарение на дългогодишни проучвания и иновации, които са направени в помощ на хората, които желаят да откажат цигарите – направете и Вие първата крачка към един живот без зависимост.

keyboard_arrow_up