fbpx
Малко от нас се замислят върху факта, че тютюнопушенето е навик, който има негативен ефект не само върху здравето ни, но и върху околната среда.

Както производството, така и отпадъците, които остават след всяка изпушена цигара, имат вредно влияние върху най-различни екологични аспекти на заобикалящия ни свят. Оказва се, че макар и да изхвърляме фасовете си на посочените за това места, или не пушим в затворени помещения, ние отново вредим на природата в неподозирани мащаби.

На първо място, цигареният дим влошава значително качеството на въздуха. Той съдържа високо количество твърди частици PM2.5, които са замърсител на въздуха според възприетите екологични норми.

Боклукът, който остава след изпушените цигари също е огромен проблем за околната среда. Около 4,5 трилиона цигарени фасове биват изхвърляни по света всяка година. Освен че се разграждат с десетилетия, фасовете са опасни и защото съдържат токсини в концентрации, способни да убиват животни.

Данни на организацията Ocean Conservancy показват, че само през 2009 г. над 3 милиона цигари и цигарени филтри са били изхвърлени от бреговете и плажовете към големите водни басейни. Това са приблизително 30% от всички отпадъци, което ги прави най-често срещаният отпадък.

Други последствия за околната среда от тютюнопушенето включват:

  • Обезлесяване: около 600 милина дървета се унищожават всяка година в резултат на производството на тютюн (за изсушаване на листата).
  • Пожари: Близо 7% от горските пожари се причиняват от изхвърлени цигарени фасове.
  • Отделяне на твърди, течни и газообразни отпадъци, получени по време на производствения процес на цигарите.

Какво е решението?

Според всички здравни и природозащитни организации първостепенна мярка, която трябва да се предприеме, за да бъде защитена околната среда от влиянието на вредния навик, е да бъде намалено в максимална степен тютюнопушенето в световен мащаб.

Как може да помогне всеки един от нас?

На първо място – като откажем цигарите! За тази стъпка може да се доверите на единствения индивидуализиран метод за отказване от цигарите – I Quit Smoking (Аз отказах цигарите). Той е разработен на базата на научни и медицински изледвания в областта на аурикуларната терапия, като не предизвиква никотинов глад, напълняване, или стрес. Запишете час за IQS още сега на: 0888 024 635.

keyboard_arrow_up