кръвоносни съдове

Увреждане на периферните кръвоносни съдове от тютюнопушенето

Разнообразни фактори обуславят възникването на увреждане в периферните съдове. На първо място в световен план се поставя тютюнопушенето.

Меню