fbpx
На науката вече беше известно, че употребата на тези продукти води до натрупване на мутации, причиняващи изменения като рак, но не беше напълно ясна картината на епигенетичните промени, които възникват при употреба на цигари и алкохол.

Стареенето като биологичен процес променя генетичната ни информация, като предизвиква не само мутации, но и не дава възможност на определени „здрави“ гени да бъдат използвани. Това се нарича процес на епигенетични промени. Мутациите представляват директна повреда на последователността на ДНК молекулата, а епигенетичните промени са химични промени в нея, които позволяват или не позволяват даден участък да бъде използван. През тази година е проведено изследване за влиянието на тютюнопушенето и високите количества на алкохола върху стареенето.

Д-р Робърт Филиберт и неговият екип доказват силното влияние на цигарите върху естествения процес на стареене чрез епигенетични промени. Те откриват, че процес, наречен ДНК метилиране, който обичайно се променя в процеса на стареене, се повлиява силно от пушенето. Екипът открива, че най-повлияна е част от хромозома 10 и чрез засягане на конкретни два региона в нея се увеличава силно темпа на стареене.

Предишни изследвания на д-р Филиберт показват, че процесите на стареене са свързани със 71 региона из целия човешки геном. Метилирането като епигенетичен процес определя „часовника“ на стареенето. Д-р Филиберт пресмята, че при излагане на тютюнев дим и високи количества на алкохол се променя темпът на хронологичния спрямо биологичния часовник.

Откритията на изследователския екип имат огромно медицинско и икономическо значение. Д-р Филиберт твърди:

[us_testimonial author=““ company=““ img=““ style=“2″] Когато сме способни обективно да идентифицираме бъдещи пушачи и алкохолици, докато са млади и преди да имат трайни здравословни изменения, лекуващите лекари и здравните звена могат да предотвратят бъдещите проблеми, да подобрят качеството на живот и да намалят медицинските разноски. Чрез установяване в какъв момент епигенетичните проблеми могат да се възстановят преди да се превърнат в постоянни, ние можем да преценим как да използваме наличните здравни ресурси своевременно. [/us_testimonial]

В България IQS методът е единственият подход с клинично доказана ефективност. Той осигурява изчезване на никотиновия глад, поддържа тонуса на тялото и не позволява увеличаването на килограмите и развитие на силен апетит. Ако желаете да откажете цигарите бързо и безболезнено, можете да се свържете с консултант, който да Ви насочи и осигури повече информация.

keyboard_arrow_up