fbpx

Какво казват генетичните изследвания за зависимостта към никотина?

IQS новини

Тази седмица учени от три английски университета представиха резултатите от проучване на генетични вариации, имащи отношение към различни характеристики, свързани с функциите на белите дробове.

Въз основа на генетични данни на десетки хиляди хора, предоставени и събрани в рамките на проекта UK Biobank между 2006 г. и 2010 г., екипът изследва връзките между геномната информация и различни белодробни функции при екстремни условия, включително активно тютюнопушене. В проучването са включени индивиди с различни по големина дихателни обеми на белите дробове, пушачи и непушачи, пациенти с астма, както и такива страдащи от хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

[us_testimonial style=“2″ author=“ „]Нашите резултати представят един нов поглед върху специфичните механизми обуславящи дихателните затруднения, симптоматиката на ХОББ и зависимостта към тютюна.

[/us_testimonial]

Потвърждава се ролята на наследствените фактори за заболеваемостта от ХОББ, както и ролята им за различната склонност на хората да се пристрастяват към тютюнопушенето. Изследвайки т. нар. „поведение на пушачите“, учените откриват 5 нови гена имащи роля за предразположеността на хората да пушат по повече цигари на ден за по-дълго време. Изследователите твърдят, че е необходимо връзките между гените и склонността даден човек да стане заклет пушач да се изследват още по-обстойно.

Резултатите от проучването още веднъж доказват важността на индивидуализирания подход при програмите за отказване на цигарите. В България на тази философия се основава методът IQS (Аз отказах цигарите) – чрез интервю с въпроси от психологически и физически характер специализиран софтуер дава отговор на въпроса, до колко сте зависим от никотина и определя индивидуална терапия.

За да научите повече за метода, или за да запишете час за терапия, свържете се с нас.

keyboard_arrow_up