fbpx

Какво казват генетичните изследвания за зависимостта към никотина?

Тази седмица учени от три английски университета представиха резултатите от проучване на генетични вариации, имащи отношение към различни характеристики, свързани с функциите на белите дробове.

Въз основа на генетични данни на десетки хиляди хора, предоставени и събрани в рамките на проекта UK Biobank между 2006 г. и 2010 г., екипът изследва връзките между геномната информация и различни белодробни функции при екстремни условия, включително активно тютюнопушене. В проучването са включени индивиди с различни по големина дихателни обеми на белите дробове, пушачи и непушачи, пациенти с астма, както и такива страдащи от хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

[us_testimonial style=”2″ author=” “]Нашите резултати представят един нов поглед върху специфичните механизми обуславящи дихателните затруднения, симптоматиката на ХОББ и зависимостта към тютюна.

[/us_testimonial]

Потвърждава се ролята на наследствените фактори за заболеваемостта от ХОББ, както и ролята им за различната склонност на хората да се пристрастяват към тютюнопушенето. Изследвайки т. нар. „поведение на пушачите“, учените откриват 5 нови гена имащи роля за предразположеността на хората да пушат по повече цигари на ден за по-дълго време. Изследователите твърдят, че е необходимо връзките между гените и склонността даден човек да стане заклет пушач да се изследват още по-обстойно.

Резултатите от проучването още веднъж доказват важността на индивидуализирания подход при програмите за отказване на цигарите. В България на тази философия се основава методът IQS (Аз отказах цигарите) – чрез интервю с въпроси от психологически и физически характер специализиран софтуер дава отговор на въпроса, до колко сте зависим от никотина и определя индивидуална терапия.

За да научите повече за метода, или за да запишете час за терапия, свържете се с нас.

Меню