fbpx

IQS Новини

Отказването на цигарите подобрява психическото здраве, показва обзор на световните проучвания

IQS новини

В глобален план тютюнопушенето е една от водещите причини за смърт, която може да бъде предотвратена. Вредният навик причинява повече от 5 милиона смъртни случая годишно, а тенденцията е броят да нараства. В световен мащаб, разходите за здравеопазване, свързани с употребата на тютюневи изделия, се оценяват на около билион долара годишно. Пушенето е основен рисков фактор за развитието на онкологични, сърдечно-съдови и дихателни заболявания. Спирането на вредния навик значително намялява риска от заболеваемост.

Химикали в електронните цигари предизвикват фиброза на белия дроб

IQS новини

Електронните цигари застъпиха като водещ продукт в борбата срещу тютюнопушенето на пазара. При изследване на 51 вида електронни цигари обаче, в 75% от тях се открива токсичното вещество диацетил, което предизвиква фиброза на бронхиолите в белия дроб.

Пушенето при жените уврежда здравето на цялото семейство

IQS новини

Много проучвания посочват, че пушенето при жените може да повлияе отрицателно цялостното здраве на семейството, засягайки тях като активни пушачи, плода по време на бременност, здравето на детето и здравето на другите околни.

Пушенето и алкохолът ускоряват стареенето

IQS новини
На науката вече беше известно, че употребата на тези продукти води до натрупване на мутации, причиняващи изменения като рак, но не беше напълно ясна картината на епигенетичните промени, които възникват при употреба на цигари и алкохол. Стареенето като биологичен процес променя генетичната ни информация, като предизвиква не само мутации, но и не дава възможност на…

Електронните цигари се отричат като метод за отказване от тютюнопушенето

IQS новини

Ново ръководство за отказване от тютюнопушенето, изготвено от Reuters Health, САЩ, твърди, че няма доказателство електронните цигари да са ефективни като средство за отказване от пушенето.

keyboard_arrow_up