fbpx

Ново ръководство за отказване от тютюнопушенето, изготвено от Reuters Health, САЩ, твърди, че няма доказателство електронните цигари да са ефективни като средство за отказване от пушенето. Този извод, който е част от обновени препоръки, повдига вниманието на медицинската общност към липсата от информираност относно електронните цигари, за да бъдат препоръчани на хората, борещи се с вредния навик. Д-р Франциско Гарсия, учен от Университета в Аризона, твърди, че няма достатъчно доказателства за ефективността, безопасността и вредата от употребата на тези средства.

Ефектът от електронните цигари

Електронните цигари функционират чрез нагряващо устройство, което изпарява течния никотин и добавените вещества, за да ги направи подходящи за вдишване. Докато съществува притеснението, че тези устройства могат да повишат пристрастяването към никотина, част от хората смятат, че те са добра алтернатива при настоящи пушачи. Доказателствата в подкрепа на това твърдение  са твърде малко и твърде неясни. Две проучвания за ефекта от електронните цигари са проведени при подлагане на тест близо 1000 пушачи – част, подложени на никотин-съдържащо устройство, и част на плацебо. Не е открита ефективност от тази терапия на пушачите с никотинова терапия в сравнение с плацебо групата.

Методи за отказване на тютюнопушенето

Новите препоръки включват съвети към медицинските специалисти да насочват пациентите си към установено безопасни и ефективни методи за отказване от тютюнопушенето. Препоръчва се комбинирана терапия от психологическа и медицинска помощ. IQS България предлага качествен метод, основаващ се на аурикулотерапия, който се придружава от психологична помощ за борба с навиците. Свържете се с наш специалист за записване за ефективна терапия против тютюнопушенето.

keyboard_arrow_up