fbpx

Съвсем скоро след масовото въвеждане на електронните цигари на пазара, много хора бяха убедени, че те са чудото, което ще предпази здравето им, или ще им помогне да се отърват от вредния навик.

Дали обаче това е така и какво казва науката? За съжаление, пречките пред ефективните изследвания за безопасността и ползите на електронните цигари са много – методологични проблеми, конфликти на интереси, несъответствия и противоречия в резултатите, липса на дългосрочни анализи. В резултат на това, специалистите в областта много трудно биха могли да дадат категорична оценка за мащабите на вредите от електронните цигари. За едно, обаче, са сигурни – те НЕ са безопасни.

Често маркетинговите компании представят електронните цигари като продукти, предоставящи чист никотин и отделящи единствено водни пари, но дали това е точно така?

Химическите анализи на парите и течността на електронните цигари потвърждават съдържанието на метали, нитрозамини (доказани карциногени), ултрафини частици и много други вредни субстанции. Макар и малко, експерименталните изследвания, които имат за цел да оценят влиянието на електронните цигари върху човешкото здраве, също дават неблагоприятни резултати. Доказано е, че генетичният профил на клетки, изложени на никотинови пари от електронните цигари, е сходен с този на клетки изложени на чист тютюнев дим. Проучване върху експериментални животни доказва, че веществата в никоиновата течност обострят симптомите на астма и други възпалителни процеси в дихателната система.

Според учените е погрешно схващането, че безопасността на електронните цигари трябва да се оценява единствено на база сравнението им с традиционните тютюневи изделия. Съществуват вещества, които могат да навредят на човешкото здраве и са характерни само за елетронните цигари. Такъв е, например пропиленгликолът, който прави димът от електронните цигари видим – съдържанието му е съвсем близо до граничната стойност, считана за безвредна за човек, което предизвиква безпокойството на редица здравни организации.

Много хора вярват, че заменяйки традиционната цигара с електронна, ще улеснят и скъсят периода по отказване на цигарите. Статистиката показва тъкмо обратното – повечето от тях продължават употребата на електронни цигари, или ги комбинират с традиционни. Електронните цигари имат и негативен социален ефект – в много случай към тях проявяват интерес заклети непушачи, или бивши пушачи.

В тази връзка специалистите припомнят, че електронните цигари не бива да се възприемат като безопасна алтернатива – единственият здравословен избор е пълният отказ от тютюнопушене. Това може да се случи с единствения индивидуализиран метод за отказване от цигарите – IQS. Чрез интервю с въпроси от психологически и физически характер специализиран софтуер дава отговор на въпроса, до колко сте зависим от никотина и определя индивидуална терапия. Ако желаете да откажете тютюнопушенето IQS е правилният избор.

keyboard_arrow_up