fbpx

Публикации от IQS Bulgaria

Отказването на цигарите подобрява психическото здраве, показва обзор на световните проучвания

commentНяма коментари

В глобален план тютюнопушенето е една от водещите причини за смърт, която може да бъде предотвратена. Вредният навик причинява повече от 5 милиона смъртни случая годишно, а тенденцията е броят да нараства. В световен мащаб, разходите за здравеопазване, свързани с употребата на тютюневи изделия, се оценяват на около билион долара годишно. Пушенето е основен рисков фактор за развитието на онкологични, сърдечно-съдови и дихателни заболявания. Спирането на вредния навик значително намялява риска от заболеваемост.

Химикали в електронните цигари предизвикват фиброза на белия дроб

commentНяма коментари

Електронните цигари застъпиха като водещ продукт в борбата срещу тютюнопушенето на пазара. При изследване на 51 вида електронни цигари обаче, в 75% от тях се открива токсичното вещество диацетил, което предизвиква фиброза на бронхиолите в белия дроб.

Пушенето при жените уврежда здравето на цялото семейство

Много проучвания посочват, че пушенето при жените може да повлияе отрицателно цялостното здраве на семейството, засягайки тях като активни пушачи, плода по време на бременност, здравето на детето и здравето на другите околни.

Пушенето при родителите повлиява поведението при децата

turned_in_not, ,
commentНяма коментари

Учени изучават как навикът на родителите да пушат се отразява върху пропушването при техните деца. Изследването засяга 6000 индивида, които се проследяват на възраст 11-12 години, 15-16 години и 18-19 години.

Пушенето и алкохолът ускоряват стареенето

На науката вече беше известно, че употребата на тези продукти води до натрупване на мутации, причиняващи изменения като рак, но не беше напълно ясна картината на епигенетичните промени, които възникват при употреба на цигари и алкохол. Стареенето като биологичен процес променя генетичната ни информация, като предизвиква не само мутации, но и не дава възможност на…

Тютюнопушенето поставя в риск репродуктивното здраве на жените

Рисковете за здравето, свързани с тютюнопушенето, са добре документирани. Жените, обаче, са изправени и пред допълнителни опасности за здравето.

IQS терапия с отстъпка от 10% през целия ноември 2015 г.

По случай Международния ден без тютюнопушене, който се отбелязва всяка година в третия четвъртък на месец ноември, IQS България Ви предлага отстъпки от терапия за отказване на цигарите. Всеки пациент получава 10% отстъпка от цената на инидвидуална процедура.

Отказването на цигарите може да помогне на хора злоупотребяващи с алкохола да останат трезви

turned_in_not, ,
commentНяма коментари

Професионалното лечение на алкохолната зависимост трябва да е съпътствано и с въпроса дали пациентите искат да откажат цигарите.

Как пушенето увеличава риска от остеопороза?

turned_in_not, ,
commentНяма коментари

Рискът от остеопороза е 2,5 пъти по-висок при мъжете и жените пушачи, за разлика от непушачите. Пушачите имат 2 до 4 пъти по-голям риск от непушачите за фрактура на бедрото в следствие на остеопороза.

Какво казват генетичните изследвания за зависимостта към никотина?

turned_in_not, ,
commentНяма коментари

Изследвайки т.нар. “поведение на пушачите”, учените откриват пет нови гена, имащи роля за предразположеността на хората да пушат по повече цигари на ден за по-дълго време.

Меню