fbpx

Отказването на цигарите подобрява психическото здраве, показва обзор на световните проучвания

folder_openIQS новини

В глобален план тютюнопушенето е една от водещите причини за смърт, която може да бъде предотвратена. Вредният навик причинява повече от 5 милиона смъртни случая годишно, а тенденцията е броят да нараства. В световен мащаб, разходите за здравеопазване, свързани с употребата на тютюневи изделия, се оценяват на около билион долара годишно. Пушенето е основен рисков фактор за развитието на онкологични, сърдечно-съдови и дихателни заболявания. Спирането на вредния навик значително намялява риска от заболеваемост.

Read More

Химикали в електронните цигари предизвикват фиброза на белия дроб

folder_openIQS новини

Електронните цигари застъпиха като водещ продукт в борбата срещу тютюнопушенето на пазара. При изследване на 51 вида електронни цигари обаче, в 75% от тях се открива токсичното вещество диацетил, което предизвиква фиброза на бронхиолите в белия дроб.

Read More

Пушенето при жените уврежда здравето на цялото семейство

folder_openIQS новини
turned_in_notбременност, деца, ефекти, тютнопушене

Много проучвания посочват, че пушенето при жените може да повлияе отрицателно цялостното здраве на семейството, засягайки тях като активни пушачи, плода по време на бременност, здравето на детето и здравето на другите околни.

Read More

Пушенето при родителите повлиява поведението при децата

folder_openIQS новини
turned_in_notдеца, пушене, родители

Учени изучават как навикът на родителите да пушат се отразява върху пропушването при техните деца. Изследването засяга 6000 индивида, които се проследяват на възраст 11-12 години, 15-16 години и 18-19 години.

Read More

Пушенето и алкохолът ускоряват стареенето

folder_openIQS новини
turned_in_notалкохол, стареене, тютюнопушене
На науката вече беше известно, че употребата на тези продукти води до натрупване на мутации, причиняващи изменения като рак, но не беше напълно ясна картината на епигенетичните промени, които възникват при употреба на цигари и алкохол. Стареенето като биологичен процес променя генетичната ни информация, като предизвиква не само мутации, но и не дава възможност на…
Read More

Тютюнопушенето поставя в риск репродуктивното здраве на жените

folder_openIQS новини
turned_in_notженско здраве, тютюнопушене

Рисковете за здравето, свързани с тютюнопушенето, са добре документирани. Жените, обаче, са изправени и пред допълнителни опасности за здравето.

Read More

IQS терапия с отстъпка от 10% през целия ноември 2015 г.

folder_openIQS новини
turned_in_notмеждународен ден без тютюнопушене

По случай Международния ден без тютюнопушене, който се отбелязва всяка година в третия четвъртък на месец ноември, IQS България Ви предлага отстъпки от терапия за отказване на цигарите. Всеки пациент получава 10% отстъпка от цената на инидвидуална процедура.

Read More

Отказването на цигарите може да помогне на хора злоупотребяващи с алкохола да останат трезви

folder_openIQS новини
turned_in_notалкохолизъм, тютюнопушене, цигари

Професионалното лечение на алкохолната зависимост трябва да е съпътствано и с въпроса дали пациентите искат да откажат цигарите.

Read More

Как пушенето увеличава риска от остеопороза?

folder_openIQS новини
turned_in_notкости, остеопороза, пушене

Рискът от остеопороза е 2,5 пъти по-висок при мъжете и жените пушачи, за разлика от непушачите. Пушачите имат 2 до 4 пъти по-голям риск от непушачите за фрактура на бедрото в следствие на остеопороза.

Read More

Какво казват генетичните изследвания за зависимостта към никотина?

folder_openIQS новини
turned_in_notгени, зависимост, ХОББ

Изследвайки т.нар. „поведение на пушачите“, учените откриват пет нови гена, имащи роля за предразположеността на хората да пушат по повече цигари на ден за по-дълго време.

Read More
keyboard_arrow_up